Rondweg-West 35 -37
9101 BE Dokkum

Hulp bij gedrag katten

Gelukkig is veel ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag

Katten zijn heerlijk eigenzinnige wezens. Vaak wordt gezegd dat katten niets te leren is. Dit is absoluut niet waar. Helaas gaat de communicatie tussen eigenaar en kat niet altijd zonder problemen en kunnen de dieren ongewenst gedrag vertonen.
 

Voorbeelden van ongewenst gedrag

Ik denk graag met u mee

Hulp bij gedrag, ook wel gedragstherapie genoemd, geeft u inzicht waarom uw kat doet wat hij doet. Als praktisch en nuchter mens denk ik met u mee hoe u het ongewenste gedrag van uw kat kunt ombuigen naar gewenst gedrag. Ieder mens, iedere kat en iedere situatie is uniek.
 

Hoe werkt het?

Bij katten wil ik altijd het dier in de thuissituatie observeren. Tijdens het consult observeer ik de kat(ten) en doe ik eventueel testen. Daarnaast bespreken wij het probleemgevend gedrag en hoe u hier mee om kunt gaan.
 

Kosten

De kosten zijn € 75,- voor een consult van 1 uur. In het tarief zit nazorg (mail/bellen) om met u mee te denken hoe het gaat en daar waar nodig bij te sturen. Mijn ervaring is dat 1 consult van een uur vaak voldoende is.

Omdat ik bij katten altijd bij u thuis wil komen zijn er reiskosten. De reiskosten zijn € 25,- per uur. Dit bereken ik aan de hand van de routeplanner. Eventuele parkeerkosten reken ik door aan u. Als u in Dokkum woont, reken ik geen reiskosten. 

Wilt u hulp? Neem dan contact met mij op.